Veteraanit

PORIN RAKENTAJAVETERAANIT TOIMINTASUUNNITELMA. 2020

RL:n osastojen 043, 101, 404 eläkeläiset

Yleistä PORIN RAKENTAJAVETERAANIT. on eläkeläisjaosto, jonka toiminnassa ovat mukana porilaisten rakennusliiton ammattiosastojen 043,101.404 eläkeläiset. Jaoston pääasiallinen tehtävä on suunnitella ja järjestää rakennusalan eläkeläisille suunnattuja erilaisia kokous ja vapaa-aika toimintoja. Yhteyksiä muihin rakennusliiton eläkeläisjärjestöihin pidetään yllä järjestämällä ja osallistumalla yhteisiin tapahtumiin.

Kokoukset Vuosikokokos pidetään 22.01.2020. Kokouksessa käsitellään mm 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Valitaan jaoston puheenjohtaja sekä työvaliokunnan jäsenet 2020 toimikaudelle. Työvaliokunta kokoontuu kuukausittain, kokoukset ovat avoimia kaikille rakennusalan veteraaneille tarpeen mukaan pidetään muitakin kokouksia esim kesäkokous, erilaisia teematapahtumia järjestetään jos tarvetta siihen ilmenee. Mikäli on tarvetta täydentää työvaliokuntaa kesken toimintakautta voi työvaliokunta tehdä asiasta erillispäätöksen

Yhteydet muiden alueiden veteraaneihin Osallistutaan mahdolliseen suuralueen veteraanitapaamiseen Osallistutaan liiton järjestämään veteraanitoimintaan. Pyritään pitämään yhteyksiä muihin Satakunnan alueen rakennusalan veteraaneihin

Vapaa-ajan toiminta Liikunta kuuluu yhtenä keskeisenä toimintamuotona jaoston toimintaan. Tätä hyvää ja hyödyllistä toimintaa tullaan jatkamaan järjestämällä patikkaretkiä lähialueilla. Kulttuurin puolelta tutustutaan mm Porin taidemuseon näyttelyihin tulevalla toimikaudella. Kesäteatteri tulee olemaan yksi kesän toimintaan liittyvistä tapahtumista. Osaston 043 lomapaikka Särkinokka Pomarkussa on keskeinen kiintopiste jaoston toiminnassa. Paikan kevätkunnostus ja syyssiivous ovat paljolti veteraanien talkoohengen varassa. Särkinokassa tullaan pitämään kesäisiä kokouksia. Liiton kesäpäivät pyritään osallistumaan alueen ammattiosastojen kanssa kesäpäiville. Toimintakauden päätteeksi pidetään vielä joulujuhla rakennusalan veteraaneille. Työvaliokunta tulee täydentämään tulevaa toimintasuunitelmaa jäsenistön mahdollisten toiveiden ja taloudellisten mahdollisuuksien mukaisesti. (Google) pori-043